O nás

Dětské skupiny jsou určeny přednostně pro děti pracujících rodičů, kteří mají ve své péči děti od 1 roku věku do 3 let. DS je zaměřena na zajištění potřeb dítěte, na výchovu, rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků dítěte. Prostory splňují veškeré stavební, hygienické, provozní a bezpečnostní normy vycházející z Vyhlášky 281/2014 o hygienických požadavcích na prostory a provoz dětské skupiny a Zákona 247/2014 Sb. o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Proč dát své dítě právě k nám?

Naše zařízení péče o děti je to pravé místo, kde se o Vaše dítě nejen postaráme, ale zároveň pomůžeme k jeho aktivnímu rozvoji. Vedeme děti k zapojování všech smyslů pomocí nichž lépe a rychleji poznávají svět. Dáváme průchod přirozené zvědavosti a rozvíjíme jejich poznání. Jsme dětskou skupinou, do které se děti těší :-)

Co nabízíme

 • Nabízíme příjemné prostředí
 • Malý kolektiv s kapacitou max 12 dětí
 • Individuální přístup
 • O děti pečuje kvalifikovaný personál

Informace a podmínky přijetí

 • Vyplněná přihláška
 • Děti přijímáme v průběhu celého roku
 • Denní kapacita zařízení je 12 dětí
 • Přijímáme děti od 1 roku do 3 let
 • Provoz zařízení 7:00 - 15:30
 • Potvrzení zdravotní způsobilosti a potvrzení o pravidelném očkování
 • Potvrzení jednoho z rodičů o zaměstnání nebo studiu či registraci z ÚP

Co bude dítě potřebovat

Přezůvky, pyžamko, náhradní oblečení, holinky, oblečení vhodné na ven (dle počasí) pláštěnka, pokud je potřeba plenky (podepsané), plyšový kamarád výhodou. Doporučujeme vše podepsat.

Harmonogram dne

Režim dne se podobá péči v rodinném prostředí. Zaběhnutý denní režim přináší dětem pocit bezpečí, stability, jistoty a klidu, proto se jej snažíme dodržovat. Časy jsou orientační, snažíme se vždy přizpůsobit potřebám dítěte. Je-li dítě unavené, může odpočívat a nemusí se podrobovat kolektivní činnosti.

Výchovné činnosti se snažíme uzpůsobit tak, abychom zapojili jak ty menší, tak i ty větší děti. Během dne střídáme dětem činnosti, při kterých se děti svobodně projevují, vyjadřují svou individualitu a osobnost a získávají své první sociální zkušenosti. Starší děti učíme pocitu pomoci menším, potřebu umět poradit si a postarat se o své kamarády.

Příchod dětí, hrajeme si
Hygiena, svačina
Řízená činnost,
malujeme, tvoříme
Pohybové hrátky,
úklid hraček
Chodíme ven
Oběd
Spánek
Odpolední svačinka
Odpolední aktivity

7:00 - 8:30
8:30 - 9:00
9:00 - 9:30

9:30 - 10:00

10:00 - 11:00
11:15 - 12:00
12:15 - 14:00
14:00 - 14:30
14:30 - 16:00

Ceník

Úplata je splatná nejpozději k 25. dni předchozího měsíce. Platbu lze uskutečnit bankovním převodem na číslo účtu uvedeném ve smlouvě. (do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte) nebo v hotovosti přímo v DS. Vždy na začátku roku je rodiči vystaveno potvrzení o přijatých platbách, může si tak uplatnit daňovou slevu (pro rok 2023 činí sleva tzv. „ školkovné “ 17 300 Kč).

Stravné

Cena stravy 70 Kč / den. Stravné zahrnuje 2 svačiny, oběd o dvou chodech a denní pitný režim. Platba za stravné se hradí na začátku měsíce za měsíc předchozí v hotovosti u zaměstnance v DS - informace jsou vždy vyvěšeny na dveřích.

Ostatní poplatky

Poplatek za pozdě vyzvednuté dítě činí 100,- Kč za každou započatou hodinu, splatná ihned při převzetí dítěte v hotovosti. O každém pozdním vyzvednutí bude sepsán písemný záznam. V případě častého opakování může být dítěti ukončena docházka v DS. O ukončení docházky rozhoduje Dana Kadlecová.

5 dní v týdnu
3 dny v týdnu
2 dny v týdnu
Jednorázově
(v případě volné kapacity)
Stravné

Ceník platný od 1. 9. 2023

Kroky 4719383389/0800
Tlapky 5763388309/0800
Opičky 6453744309/0800

4 000 Kč / měsíc
2 800 Kč / měsíc
1 900 Kč / měsíc
450 Kč / den

70 Kč / den

Kontakt

Dana Kadlecová
774 836 204
dsveselekroky@seznam.cz

Veselé kroky z.s.
IČ: 01806335
Lexova 2376, Zelené Předměstí
530 02 Pardubice

Veselé kroky

Polabiny
Sedláčkova 447
4719383389/0800

Veselé tlapky

Jesničánky
Chrudimská 1258
5763388309/0800

Veselé opičky

OC Višňovka
Na Spravedlnosti 2853
6453744309/0800